circulaire bouw stalen damwand

Unesco Werelderfgoed Pampus forteiland

Project: Energieneutraal circulair gebouw Pampus

Wat wordt gebouwd:
Bouw en verduurzaming van een energieneutraal en circulair gebouw op het eiland Pampus met onze gebruikte damwandprofielen.

Type damwanden: ZZ-18-700


lengte:  9.00 – 13.00 meter

Totaal gewicht: circa 75 ton
Uitvoering: april 2023

Locatie: Pampus, een forteiland in het IJmeer. Het kunstmatig eiland werd in 1887 aangelegd als onderdeel van de Stelling van Amsterdam om de vaargeul Pampus te verdedigen tegen aanvallen vanuit de Zuiderzee.