Inbrengtechnieken damwanden

Trillen van stalen damwanden

De techniek die in Nederland het meest wordt toegepast voor het inbrengen en weer verwijderen van stalen damwanden, is trillen met behulp van een trilblok. Bij het trillen van damwanden wordt een sinusvormige, verticale belasting op de kop van de damwand uitgeoefend door middel van een trilblok. Bovendien werkt de massa van het trilblok ook als een statische belasting op de damwand.

Door de harmonische belasting die door het trilblok op de damwand wordt uitgeoefend, ontstaan spanningsgolven in de damwandelementen. Bij het intrillen van de damwanden wordt de grondweerstand door de spanningsgolven overschreden. Meer dan bij heien, is hier de degradatie van de grondweerstand door het grote aantal spanningswisselingen belangrijk, omdat de grootte van de optredende deeltjessnelheden in een doorsnede van de damwand aanzienlijk geringer is dan bij het heien.

inbrengtechnieken trillen stalen damwand

Voordelen van trillen zijn:

Heien van damwanden

Het heien van damwanden komt in Nederland niet zo heel vaak meer voor. Bij het heien wordt herhaaldelijk een zeer hoge, puls-achtige belasting op de kop van de damwand aangebracht. Dit kan gebeuren door middel van de vrije val van het heiblok, dat door middel van stoom, dieselolie, dan wel hydraulisch aangedreven wordt.

Bij het heien kan bij een voldoende hoge spanningsgolf tijdelijk de grondweerstand langs de schacht en bij de punt worden overschreden. De damwand zal dan een blijvende zakking ondergaan. In Nederland zijn een aantal bloktypen enigszins gangbaar: snelslaghamers, valblokken, hydraulische blokken en dieselblokken.

heien stalen damwand inbrengtechniek

Drukken van damwanden

Bovengenoemde inbrengtechnieken, het trillen of heien van damwanden, veroorzaken beiden trillingen en geluidshinder voor de omgeving. In drukke stedelijke omgeving of in de nabijheid van gevoelige belendingen zijn deze technieken daarom vaak niet toegestaan. Een inbrengtechniek die om deze reden steeds vaker wordt toegepast, is het drukken van damwanden. Hierbij worden de stalen damwanden door middel van statisch drukken geïnstalleerd of getrokken.

De drukkracht die gangbare machines kunnen leveren, ligt over het algemeen tussen de 600 en 1500 kN. De drukkracht wordt geleverd door een hydraulische cilinder. Bij alle systemen worden enkele (met Silent Piler systeem) of viervoudige (maar niet geponste) planken toegepast (voor het Quattro Piler systeem). Indien het inbrengen zwaar gaat, kan dit vergemakkelijkt worden door fluïderen (kleine hoeveelheid water onder hoge druk inspuiten). Het PZC profiel is door zijn vorm en unieke slotvorm (Ball en Socket), uitermate geschikt voor deze manier van aanbrengen. Er komt geen grond in het slot, waardoor er ook geen propvorming kan ontstaan. Ook ZZ-profielen zijn uitstekend geschikt voor het drukkend aanbrengen van de damwanden vanwege hun rechte vorm en nauwkeurige slotvorm.

drukken stalen damwand gracht inbrengtechniek
Gooimeer stalen damwandprofielen