dijkversterking Hasselt

Dijkversterking Hasselt – Zwolle

Wat wordt gebouwd:
Onlangs is het project dijkversterking Hasselt afgerond. Het project betrof de dijkversterking van de historische Stenendijk in Hasselt. Deze oude Zuiderzeekering is versterkt door over een lengte van ruim één kilometer 12 meter lange damwanden in de dijk te drukken. Dit is volledig elektrisch gebeurd. Hiermee is het de eerste dijkversterking van Nederland welke emissieloos is uitgevoerd. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Type damwanden: ZZ 24-700; ZZ 26-700 en Hoesch 2607

Lengte:  12,00 – 13,00 meter

Totaal gewicht: ca. 1300 ton

Uitvoering: november 2022 – februari 2023

Link: meer informatie over de dijkversterking met damwanden

Locatie: Hasselt