Dijkverbetering dorpskern Baambrugge

Dijkverbetering dorpskern Baambrugge

Wat wordt gebouwd: De dijk Angstelkade in de dorpskern van Baambrugge beschermt het dorp en de polder erachter tegen het hogere water van de Angstel. De dijk tussen Binnenweg 4 en Kleiweg 38 is op sommige plekken te laag of te zwak.

Doordat een normale ophoging van de dijk niet inpasbaar is in de dorpskern Baambrugge, wordt de verbetering van de waterkering in de dorpskern anders opgelost: door het aanleggen van een stalen damwandconstructie langs de waterkant. Deze stalen damwandconstructie zal fungeren als vervangende waterkering, daarmee vervalt de waterkerende functie van de huidige dijk die langs de weg loopt. De dijkfunctie wordt verplaatst van de weg naar de oever van de Angstel. Door aanleg van deze stalen damwandconstructie voldoet de dijk weer aan de veiligheidseisen voor een periode van 75 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande waarden (o.a. landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie (LNCA) en functies van en langs de dijk.

Type damwanden: Larssen 603

lengte:  5,00 – 12,00 meter

Totaal gewicht: ca. 380 ton

Uitvoering: vanaf november 2022

Eventuele externe links: Verbetering Angstelkade Baambrugge

Locatie: Baambrugge

“Weet je dat onze stalen damwanden ook omgebouwd kunnen worden tot Energiedamwanden? Zo fungeren de damwanden niet alleen als grond- en/of waterkering, maar ook als oneindige duurzame energiebron en wordt daarnaast ook een substantiële uitstoot van CO₂ bespaard.”

Recente berichten

Projecten met stalen damwanden van Gooimeer Ondergrondse Drive Trough Mechelen
Projecten

Ondergrondse Drive trough Mechelen

Mc Donalds bouwt een nieuwe moderne vestiging in Mechelen (B) met een ondergrondse drive through op het kruispunt van de Vesten met de N16. Gooimeer leverde voor de kelder ca. 400 ton stalen nieuwe en gebruikte ZZ-18-700 damwanden.

Lees meer
stalen damwanden tegen dassenburcht overlast
Projecten

Dassenscherm te Koudum

Langs het spoor van Koudum in Friesland is een 200 meter lang damwandscherm met stalen damwandprofielen van Gooimeer aangebracht ter voorkoming van ondermijning van het spoor door dassen.

Lees meer
dijkversterking Hasselt
Projecten

Dijkversterking Hasselt – Zwolle

De oude Zuiderzeekering is versterkt door over een lengte van ruim één kilometer 12 meter lange damwanden in de dijk te drukken. Hiermee is het project dijkversterking Hasselt afgerond.

Lees meer
jachthaven Nobelhorst stalen damwanden Gooimeer
Projecten

Nobelhorst te Almere

Nieuwbouw project in nieuwe jachthaven in de wijk Nobelhorst te Almere. Een deel van de stalen damwanden van Gooimeer is ook gelijk thermisch geactiveerd, zodat later woonhuizen hierop aangesloten kunnen worden.

Lees meer
Dijkverbetering dorpskern Baambrugge
Projecten

Dijkverbetering dorpskern Baambrugge

Met een stalen damwandconstructie langs de waterkant bij de dorpskern in Baambrugge wordt een nieuwe waterkering gemaakt om de dijk te versterken en het dorp en de polder te beschermen tegen het hoge water.

Lees meer