Dijkverbetering dorpskern Baambrugge

Dijkverbetering dorpskern Baambrugge

Wat wordt gebouwd: De dijk Angstelkade in de dorpskern van Baambrugge beschermt het dorp en de polder erachter tegen het hogere water van de Angstel. De dijk tussen Binnenweg 4 en Kleiweg 38 is op sommige plekken te laag of te zwak.

Doordat een normale ophoging van de dijk niet inpasbaar is in de dorpskern Baambrugge, wordt de verbetering van de waterkering in de dorpskern anders opgelost: door het aanleggen van een stalen damwandconstructie langs de waterkant. Deze stalen damwandconstructie zal fungeren als vervangende waterkering, daarmee vervalt de waterkerende functie van de huidige dijk die langs de weg loopt. De dijkfunctie wordt verplaatst van de weg naar de oever van de Angstel. Door aanleg van deze stalen damwandconstructie voldoet de dijk weer aan de veiligheidseisen voor een periode van 75 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande waarden (o.a. landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie (LNCA) en functies van en langs de dijk.

Type damwanden: Larssen 603

lengte:  5,00 – 12,00 meter

Totaal gewicht: ca. 380 ton

Uitvoering: vanaf november 2022

Eventuele externe links: Verbetering Angstelkade Baambrugge

Locatie: Baambrugge

Recente berichten

Dijkverbetering dorpskern Baambrugge
Projecten

Dijkverbetering dorpskern Baambrugge

Met een stalen damwandconstructie langs de waterkant bij de dorpskern in Baambrugge wordt een nieuwe waterkering gemaakt om de dijk te versterken en het dorp en de polder te beschermen tegen het hoge water.

Lees meer